НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ


Закон України  «Про запобігання корупції»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text 

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text 

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_102#Text 

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text 

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_172#Text 

Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_145#Text 

Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_144#Text 

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text 

Наказ Національного агенства з питань запобігання корупції від 28.12.2021  № 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0219-22#Text