Статут затверджено 22.12.2020 року Ліцензія СГД: дата початку дії з 14.05.2020

 Протягом  2020 року робота служби екстреної медичної допомоги була направлена на реалізацію положень Закону України «Про екстрену медичну допомогу» і Регіонального плану розвитку системи екстреної медичної допомоги у Сумській області на 2020 рік, затвердженого головою Сумської обласної державної адміністрації та погодженого  Міністром охорони здоров’я України; заходів щодо реалізації у Сумській області Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги, затверджених наказом управління охорони здоров’я від 05.03.2020 № 174-ОД.
Центр змінив організаційно-правову форму діяльності 12.02.2020. Договір з НСЗУ № 0016-Е420-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій в межах  гарантованого рівня надання екстреної  медичної допомоги мешканцям області укладено 12.03.2020.
Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.08.2020  № 1949 Центр отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.
На сьогодні служба екстреної медичної допомоги Сумської області представлена єдиною юридичною особою – комунальне некомерційне підприємство  Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»  та його структурними підрозділами: 5 станцій, 14 підстанцій, 37 пунктів постійного базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі ППБ)  у сільській місцевості, центральна оперативна диспетчерська та навчально-тренувальний відділ. Службу виїзної консультативної медичної допомоги та медицини катастроф представлено цілодобовим постом чергового фельдшера-диспетчера, старшим фельдшером-диспетчером у складі оперативно-диспетчерської служби та спеціалізованими бригадами лікарів-консультантів.
Станом на 25.2.2020 із 37 пунктів постійного базування тільки 21 пункт працює у цілодобовому режимі. На теперішній час 5 пунктів постійного базування не працюють взагалі через відсутність кадрів (ППБ с. Річки та ППБ с. Вири Білопільського району, ППБ с. Баничі Глухівського району, ППБ с. Соснівка Конотопського району та ППБ с. Чернеча Слобода Буринського району). У Центрі функціонує діагностичний телеметричний кардіологічний консультативний кабінет (далі – ДТККК) на базі комплексу «ЮНЕТ» з використанням сучасних електрокардіографів «ЮКАРД – 100» в кількості  87 одиниць. Всі електрокардіографи розподілені на бригади Е(Ш)МД регіонів і використовуються для забезпечення віддаленої ЕКГ – діагностики мешканців області.
Станом на 25.12.2020 року 23 заклади первинної ланки уклали угоди з Центром щодо надання консультативної допомоги медичним працівникам при вирішенні екстрених питань, які потребують колегіального розгляду в інтерпретації електрокардіограми, отриманих за допомогою сертифікованого кардіографа Юкард-100 та переданих по каналам зв’язку в ДТКК Центру.              
З початку року проведено 15 004 (2019 – 15 406) консультацій з приводу діагностики серцево-судинної патології, з них бригадами Е(Ш)МД – 14 928 (2019 – 15 292) консультацій, іншими закладами первинної ланки – 76 (2019 – 114) консультацій.    
Протягом звітного періоду бригадами Е(Ш)МД виявлено випадків гострого інфаркту міокарда – 906 (2019 – 795), із них                         у сільській місцевості – 266 (2019 – 196). Проведено тромболізісів – 10 (2019 – 22).
Протягом 2020 року екстрену та невідкладну медичну допомогу мешканцям області надавали 53 лікарі, які здійснили 30 456 виїздів або 20,1% (2019 – 34 456 виїздів або 21,3%) від загальної кількості виїздів та 456 виїзних фельдшера, які здійснили 121 293 виїзди, тобто 79,9% від усіх виїздів. Маємо тенденцію до зменшення кількості виїздів лікарів на 5,7%. Усього за звітний період у системі екстреної медичної допомоги сформовано та працювало 89 виїзних бригад Е(Ш)МД (2019 – 92,25), з них 13,0 – лікарських бригад  (2019 – 13,25), які працювали  з навантаженням 6,0 виїздів на добу (2019 – 6,7), при показникові   по Україні за 2019 рік                      –  6,1. Найбільше навантаження на лікарів відзначається  у Центральній станції – 11,3;  Охтирській станції – 7,3 виклики на добу. Найменше навантаження у Глухівській – 1,1 та Кролевецькій підстанціях – 1,7. Зовсім відсутні лікарські бригади у Середино-Будській, Ямпільській, Великописарівській, Недригайлівській, Липоводолинській, Білопільській та Краснопільській підстанціях. Показник забезпеченості лікарськими бригадами становить 0,1 на 10 тисяч населення, як і в минулому році та менше за загальнодержавний показник у 3 рази (Україна, 2019 – 0,3).
Фельдшерських бригад у Центрі – 76,0 (2019 – 79,0), які працювали з навантаженням 4,1(2019 – 4,3) виїздів на добу, при  показникові по Україні – 5,9. Найбільше навантаження на фельдшерів Першої підстанції Центральної станції Е(Ш)МД (8,7), Центральної станції (7,3) виїздів на добу. Найменше навантаження на фельдшерів Липоводолинської (1,4), Краснопільської (2,1), Недригайлівської (2,4), Ямпільської (2,3) підстанцій та Роменської станції (2,8) виїздів на добу. Кількість бригад на 10 тис. нас. становить 0,7, що на рівні показника минулого року (0,7) та вище показника по Україні за 2019 рік – 0,4 на 10 тис. нас. Вище обласного показника забезпеченість фельдшерськими бригадами на 10 тис. населення у Липоводолинській (1,7), Буринській (1,3), Великописарівській (1,4), Краснопільській (1,5), Недригайлівській (1,3), Ямпільській (1,3) та Середино-Будській (1,3) підстанціях, що є цілком виправданим, враховуючи відсутність лікарських бригад. Значно менше обласного показника забезпеченість фельдшерськими бригадами у Першій підстанції Центральної станції (0,1), Центральній станції (0,3) та Кролевецькій підстанції – 0,5 на 10 тис. населення.
Негативною тенденцією організації роботи служби є склад бригад. Так лікарські бригади складаються з лікаря та одного фельдшера з медицини невідкладних станів, а всі фельдшерські бригади лише з одного фельдшера з медицини невідкладних станів, що впливає на якість надання допомоги при невідкладних станах та час перебування на виклику, у зв’язку з утрудненням організації транспортування хворого з помешкання до санітарного автомобіля.
Усього за звітний період зареєстровано 193 767 звернень, що на 17 066 або на 8,1% менше минулого року. Показник становить 181,8 на тисячу населення і на 7% менше, ніж у минулому році (2019 –195,4 на тис., Україна, 2019 – 192). Більше обласного цей показник у Середино-Будській (190,7), Путивльській (200,6), Конотопській (203,2) та Лебединській (182,6) підстанціях. Менше обласного показник звернень на тисячу населення у Кролевецькій (117,7), Л.Долинській (115,1), Ямпільській (127,8), Недригайлівській (140,6) підстанціях та Роменській (141,3) станції.
Здійснено 151 749 виїздів – це 78,3% від усіх звернень за екстреною медичною допомогою, та на 11 703 виїзди менше порівняно з минулим роком        (163 452 виїзди – 77,5% від усіх звернень). Показник становить 142,3 на тисячу, що на 6,1% нижче минулого року (2019 – 151,5 на тис., Україна, 2019 – 163,6).
У сільську місцевість здійснено 35 989 виїздів, це на 1 825 або на 4,8% менше, ніж за  2019 рік (37 814 виїздів). Показник становить – 109,4 на тисячу сільського населення (2019 – 112,6 на тис., Україна, 2019 – 133,7). Питома вага виїздів у сільську місцевість від виконаних виїздів становить 23,7%, що вище показника минулого року (23,1%).
За звітний період екстрена та невідкладна медична допомога надана 143 587 особам, що на 11 382 особи або на 7,3% менше, ніж у минулому році. Показник становить 134,7 на тисячу населення і на 6,2% менше показника за 2019 рік. Екстрена та невідкладна медична допомога надана 34 232 мешканцям сільської місцевості, що на 5,2% менше аналогічного періоду минулого року. Показник становить 104,0 на тисячу сільського населення (2019 – 107,5 на тис.). Питома вага надання екстреної та невідкладної медичної допомоги сільським мешканцям від загальної кількості виїздів становить 22,6% (2019 – 22,1%, Україна, 2019 – 24,5%).
Структура виїздів бригад екстреної медичної допомоги за звітний період не відрізняється від загальнодержавної:
- на І місці – раптові захворювання – 82 % від загального числа виїздів проти 81,3% у минулому році (Україна, 2019 – 71,7%). Показник становить 116,7 на тисячу населення (2019 – 123,2на тис.);
- на ІІ місці – нещасні випадки – 8% від загального числа виїздів (2019 – 8,9%, Україна, 2019 – 9,3). Показник становить 11,3 на тис., що на 15,7% менше показника минулого року (2019 – 13,4 на тис.), загальнодержавний показник за 2019 рік – 15,2 на тисячу населення;
- на ІІІ місці в області – безрезультатні виїзди – 5,2% проти 4,9% у минулому році (Україна, 2019 – 4,4). Показник становить 7,4 на тисячу, що на рівні показника  минулого року;
- на ІV місці у структурі виїздів  – виїзди до хронічно хворих. Протягом 2020 року проводилась робота щодо співпраці з закладами охорони здоров’я області, що надають первинну медико-санітарну допомогу (щомісячно проводився спільний аналіз виїздів до хронічно хворих і причин викликів), показник питомої ваги виїздів до хронічно хворих покращився – зменшився до 2,1% від загального числа виїздів і становить 3,0 на тис. населення (2019 – 2,6 %, показник на тис. нас. – 3,9, Україна,2019 – 5%);
- на V місці – перевезення пацієнтів, породіль до лікувальних закладів і травмпунктів – 1,8% від загального числа виїздів. Це більше минулорічного на 22,2%. Показник становить 2,6 на тисячу населення, (2019 – 2,1 на тис.) при загальнодержавному показнику – 6,0 на тис. населення;
За звітний період доставлено на госпіталізацію 28,1% осіб від загального числа осіб, яким надано допомогу, що менше минулого року на 18,3% (2019 – 34,4%, державний показник – 32,0%). Питома вага госпіталізації становить 78% проти 73,7% у минулому році. Найбільший відсоток госпіталізації  у Лебединському (98,3%), Липоводолинському (96,7%), Недригайлівському (94,7) та Тростянецькому (91,9%) районах.
Нові правила виклику «швидкої» передбачають, що служба екстреної медичної допомоги реагує лише на екстрені виклики, коли ситуація екстрена і є загроза життю. При відсутності таких загроз виклик направляється до лікаря, який надає консультацію телефоном. Протягом 2020 року з питань підвищеного тиску, температури тіла, інших хронічних захворювань та рекомендацій                          з приводу травм надано 23 741 консультацію (2019 – 18 326).  
Досягли покращення таких показників:
    1) питома вага виїздів до хронічно хворих зменшилась на 19,2% і становить 2,1% проти 2,6% за 2019 рік (Україна, 2019 – 5%);
     2) питома вага виїздів у сільську місцевість від загальної кількості виїздів збільшилась і становить 23,7% (2019 – 23,1%,  Україна, 2019 – 25,2%);
    3) кількість успішно проведених заходів серцево-легеневої реанімації – 26, що на 15,4% більше ніж у минулому році (2019 – 22) та становить 9,7% від усієї кількості проведених реанімацій (2019 – 9,5%)    
Залишаються на рівні минулого року:
    1) питома вага виїздів на непрофільні виклики від загальної кількості виїздів становить 0,1%, як і за минулий рік та менше державного показника за 2019 рік (3,3%);
    2) відсоток розходження діагнозів – 0,2%, як і за 2019;
    3) кількість виїздів до хронічно хворих у сільській місцевості, питома вага у структурі усіх виїздів у село порівняно з минулим роком (2020 – 2,3%,  2019 – 2,3 % від загального числа виїздів), але менша за загальнодержавний показник 2019 року – 5,6%;
    4) показник смерті у присутності бригади на тисячу населення становить 0,2 (2019 – 0,2, Україна, 2019 – 0,2).
Не вдалося вплинути на:
        1) показник «прибуття бригад Е(Ш)МД на місце виклику до 10 хвилин з моменту звернення». Питома вага виїздів до 10 хвилин від загальної кількості виїздів становить 52,6% (2019 – 62,7%, Україна, 2019 – 63,4%). Питома вага прибуття бригад Е(Ш)МД на місце виклику до 10 хвилин по місту – 69%, що на 14,9% менше минулого року (81,1%).
    Найменша питома вага виїздів із прибуттям бригад Е(Ш)МД до 10 хвилин від загальної кількості виїздів у Краснопільській (29,9%) та Липоводолинській  (27,4%) підстанціях;
    2) питому вагу виїздів із прибуттям бригад на місце виклику до 20 хвилин з моменту звертання у сільській місцевості від виїздів у сільську місцевість, яка зменшилась на 14,1% (2020 – 44,4 %, 2019 – 51,7% , Україна, 2019 – 78,7%). Найгірше доїжджають бригади Е(Ш)МД Білопільської (19%) та Глухівської (34,5%) підстанцій;
    3) питому вагу виїздів із прибуттям бригад на місце виклику до 20 хвилин від загального числа виїздів, яка зменшилась на 12,5% (2020 – 10,5%, 2019 – 12%, Україна, 2019 – 19,9%).
    4) питому вагу повторних викликів, яка збільшилась на 57,1% і становить 1,4% від усіх виїздів (2019 – 0,6%, загальнодержавний показник відсутній). Серед причин на І місці (74,7%) – відмова від госпіталізації, на ІІ місці (14,3%) – необґрунтовані виклики, ІІІ місце (10,3%) – не виконання порад служби Е(Ш)МД щодо подальшої тактики лікування;
    5) питому вагу випадків смерті у присутності бригад Е(Ш)МД від усіх летальних випадків, яка за 2020 року становить 12,2% (2019 – 11,2%, Україна – 9,6%). Вище обласного показника є «питома вага смерті у присутності бригади» у Краснопільській (22,6%), С.Будській (14,2%) Тростянецькій (15,2%) підстанціях та Першій підстанції Центральної станції (16,4%);
    6) питому вагу безрезультатних виїздів у структурі усіх виїздів, яка  збільшилась на 5,8% (2020 – 5,2% проти 4,9% за 2019 рік, Україна, 2019 – 4,4%), у тому числі й до сільських мешканців на 8,5% (2020 – 4,7% проти 4,3% за 2019, Україна, 2019 – 2,5%);
    Екстрену виїзну консультативну медичну допомогу мешканцям області у 2020 році надавали 410 лікарів-консультантів із 19 спеціальностей, у тому числі 40 наукових працівників Сумського медичного інституту із 21 спеціальності (30 к.м.н. та 10 д.м.н.), 74 лікарів-консультантів резерву та 93 спеціалісти із 4-х опорних пунктів Центру у міжрайонних центрах (Конотоп, Охтирка, Шостка, Ромни).
Протягом 2020 року оперативним черговим фельдшером оперативно-диспетчерської служби (далі – ОДС) зареєстровано 240 викликів лікарів-консультантів від закладів охорони здоров’я області, що на 61,3% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року (2019 – 620). За цими викликами було здійснено 307 консультацій лікарів-консультантів та оглянуто 267 хворих. Всі виїзди лікарів консультантів здійснено санітарними автомобілями типу «С». Після огляду та консультації було евакуйовано 62 хворих до обласних лікувальних закладів та 4 хворих перевезено до міських закладів охорони здоров’я м. Суми.
Показник кількості викликів на 10 тис. населення зменшився на 61,4% та становить 2,2 проти 5,7 у минулому році. Показник коливається від 0,4 на 10 тис. населення у Ямпільському районі та до 7,2 - у Недригайлівському.
Метою викликів лікарів-консультантів у всіх випадках було уточнення діагнозу, виконання оперативних втручань, анестезіологічна допомога, корекція лікування та вирішення питання щодо евакуації хворих в обласні лікувальні заклади ІІІ рівня.
Так протягом 2020 року з приводу травм було надано 63 (20,5%) консультацій, тоді як у 2019 році було 134 (21,6%); з приводу опіків – 8 (2,6%), у 2019 –19 (3,1%); з приводу поранень - 1 (0,3%), у 2019 – 7 (1,1%); з приводу отруєнь – 2 (0,7%), у 2019 – 4 (0,7%); з приводу хвороби – 233 (75,9%), у 2019 – 456 (73,6%); з приводу патології вагітності у 2020 та 2019 році консультацій не було у зв’язку із функціонуванням акушерсько-гінекологічної бригади у Сумському обласному перинатальному центрі.
За звітний період збільшилась оперативна активність лікарів хірургічного профілю. У лікувально-профілактичних закладах області при наданні екстреної консультативної медичної допомоги: виконано 55 оперативних втручань, у 2019 – 122, (оперативна активність від загальної кількості наданих консультацій у 2020 році – 17,9% у 2019 – 14,7%).
Також протягом 2020 року збільшилась кількість інструментальних досліджень. При наданні екстреної консультативної медичної допомоги виконано 135 маніпуляцій, у 2019 – 321, (проведено інструментальних досліджень від загальної кількості наданих консультацій у 2020 році – 44% у 2019 – 38,7%).
Оглянуто 267 хворих (240 за викликами та 27 додатково оглянутих), що в 3,6 рази менше, ніж у 2019 році – 954 хворих (830 за викликами та 124 додатково оглянутих). Відповідно зменшилася кількість консультацій дорослого населення у 2,8 рази – 169 проти 480 у 2019 році, і дитячого населення в 2,0 рази - 71 проти 140 у 2019 році. Зменшилась кількість консультацій дорослих лікарів-консультантів та склала в 2020 році 74,9%   проти – 82,7% дорослих, а дитячих у 2020  збільшилася 25 % проти 17,4% у 2019 році.
На 4% зменшилась кількість консультацій хірургічного профілю та становить 166 у поточному році проти 663 у минулому. Проте питома вага  їх у структурі усіх консультацій зменшилась на 32,4% і становить 54% проти 79,9% в минулому році.
Майже в 2,8 разів зменшилась кількість консультацій лікарів терапевтичного профілю: 59 проти 167 в 2019 році. Питома вага їх у структурі усіх консультацій зменшилася на 4,5% і становить 19,2% проти 20,1% у минулому році.
Консультації хворих, які раніше здійснювались переважно за викликами ЦРЛ – 181 (75,4%), як і в 2019 році – 496 (80%).  
З міських лікувальних закладів надійшло 18 викликів лікарів-консультантів, в абсолютних числах менше на 32 виклики ніж у минулому році – 50. Проте питома вага таких викликів зменшилась на 7,4% і становить 7,5% у звітному році проти 8,1% у минулому.
Кількість викликів лікарів-консультантів до обласних лікувальних закладів зменшилась на 33 та становить 41 проти - 74 у 2019 році. Питома вага таких викликів збільшилась на 30,4% і становить 17,1% проти 11,9% за минулий рік.
На 92 хворих менше доставлено в обласні заклади ІІІ рівня: 58 проти 150 у минулому році. На 10,4% збільшилась відповідно і питома вага доставлених хворих після консультацій і становить 20,2% проти 18,1% у 2019 році.
За 2020 рік здійснено 44 виїзди за межі області для транспортування хворих у заклади ІV рівня надання медичної допомоги, що на 36 виїздів менше, ніж у минулому році (2019 – 80).
За звітний період на 0,5% погіршилась оперативність виїзду лікарів-консультантів у першу годину і становить 95,4% від усіх консультацій (2019 – 95,9%). До 3 годи виїзди забезпечено у 99,7%. Була 1 затримка виїзду лікарів консультантів більше 3-х годин, що становить 0,3%. (2019 рік – 2 затримки виїздів лікарів-консультантів на виклики, що становить 0,2%.) Питома вага затримок виїзду більше 3 годин залишилась на рівні минулого року. Причини затримки - паралельність виїздів лікарів-консультантів.
Протягом 2020 року було здійснено 3 виклики лікарів-консультантів із науково-дослідних інститутів міста Київ до обласних лікувально-профілактичних закладів (проти 8 у 2019 році).
За 2020 рік вдалося значно покращити забезпеченість бригад Е(Ш)МД обладнанням та медичними виробами. Так забезпеченість комплектами дихальної апаратури становить 142%, дефібриляторами – 62%, електрокардіографами – 118%, відсмоктувачами – 47%, комплектами вакуумних шин – 40%, інкубаційними наборами забезпечені всі лікарські бригади.
Підрозділи Центру повністю забезпечені засобами зв’язку, автоматизованими системами управління та комп’ютерною технікою. Бригади забезпечені стільниковим зв’язком, проведено часткову заміну фонду смартфонів.
Маємо недостатню кількість санітарних автомобілів класу С (норматив– 20, наявні – 6). Автомобілів класу В 143 (норматив – 116), з них підлягають списанню 56, потребують капітального ремонту – 33. Проводилась певна робота щодо оновлення парку санітарних автомобілів. Підписано угоду на придбання 24 авто класу В; 5 отримано з гуманітарного фонду Ріната Ахметова.
Придбано 66 відеореєстраторів. На 139 санітарних авто встановлено GPS трекери.

Заступник директора з організаційно-методичної роботи  Оксана СЕРГЄЄВА