STOP корупція

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 7, пункту 9 частини першої статті 11, пункту 5 частини першої статті 12, частини третьої статті 531 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон),      з метою встановлення єдиного підходу до здійснення повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону з  6 вересня 2023 року розпочав роботу Єдиний портал повідомлень викривачів (далі – Портал).

Користувачі Порталу – це фізичні особи, які мають вільний доступ за допомогою мережі Інтернет до публічної частини Порталу, в тому числі викривачі, які здійснюють повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону через Портал.

Порядок повідомлення:

  1. Повідомлення може здійснюватися викривачем шляхом заповнення форми/обрання полів із обов'язковим зазначенням:
  • відомостей про себе (крім анонімних повідомлень);
  • однієї із передбачених Законом обставин, у зв'язку з якою йому стала відома інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону (трудова, професійна, господарська, громадська, наукова діяльність, проходження служби чи навчання або участь у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання) (далі - обставина);
  • фактичних даних, що вказують на можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону, які можуть бути перевірені (далі - фактичні дані).
  1. Викривач може здійснити анонімне повідомлення без зазначення відомостей про себе (відомостей, які можуть ідентифікувати особу викривача) шляхом часткового заповнення форми/обрання полів із обов'язковим зазначенням обставини та фактичних даних. За бажанням викривач, який здійснює анонімне повідомлення, може зазначити адресу електронної пошти, на яку він бажає отримати унікальний ідентифікатор повідомлення.
  2. Кожному повідомленню на Порталі автоматично присвоюється унікальний ідентифікатор повідомлення, який надсилається згенерованим програмними засобами Порталу листом на адресу електронної пошти, зазначену викривачем (якщо викривач зазначив адресу електронної пошти).
  3. Інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отримана через регулярні канали повідомлення, вноситься до Порталу авторизованим користувачем згідно з його повноваженнями, відповідно до Закону шляхом заповнення форми/обрання полів.

Про внесення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону до Порталу викривач інформується шляхом надсилання згенерованого програмними засобами Порталу листа на адресу електронної пошти, повідомлену викривачем (якщо викривач повідомив адресу електронної пошти).

Інформування викривача про унікальний ідентифікатор повідомлення здійснюється безпосередньо під час здійснення повідомлення через спеціальну телефонну лінію.

  1. Інформація про статус викривача вноситься до Порталу, якщо під час попереднього розгляду повідомлення встановлено, що наведена в ньому інформація містить фактичні дані та стала відома викривачу у зв'язку з його трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням ним служби чи навчання або його участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Подати повідомлення та отримати більш детальну інформацію можна за посиланням https://whistleblowers.nazk.gov.ua/#/ , яке розміщене на вебсайті Центру у розділі «STOP-корупція»